Bảng Giá

Bảng giá xe tại MAZDA BÌNH DƯƠNG

ƯU ĐÃI CỰC HẤP DẪN

(Lưu ý: giá bán thực tế có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm)


NEW MAZDA 2 

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ XE ƯU ĐÃI
NEW MAZDA 2 1.5L STANDARD 479.000.000 40.000.000
NEW MAZDA 2 1.5L LUXURY 559.000.000 45.000.000
NEW MAZDA 2 1.5L PREMIUM 599.000.000 35.000.000
NEW MAZDA 2 1.5L  LUXURY SPORT 574.000.000 47.000.000
NEW MAZDA 2 1.5L PREMIUM SPORT 619.000.000 57.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. 


 

NEW MAZDA 3 

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ XE ƯU ĐÃI
NEW MAZDA 3 1.5L DELUXE 669.000.000 20.000.000
NEW MAZDA 3 1.5L LUXURY 699.000.000 25.000.000
NEW MAZDA 3 1.5L PREMIUM 759.000.000 20.000.000
NEW MAZDA 3 1.5L  LUXURY SPORT 699.000.000 8.000.000
NEW MAZDA 3 1.5L PREMIUM SPORT 759.000.000 8.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. 


NEW MAZDA CX-3

 

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ XE ƯU ĐÃI
NEW MAZDA CX-3 1.5L DELUXE 649.000.000 70.000.000
NEW MAZDA CX-3 1.5L LUXURY 689.000.000 69.000.000
NEW MAZDA CX-3 1.5L PREMIUM 729.000.000 63.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.


NEW MAZDA CX-30

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ XE ƯU ĐÃI
NEW MAZDA CX-30 2.0L LUXURY 809.000.000 45.000.000
NEW MAZDA CX-3 2.0L PREMIUM 859.000.000 45.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.


NEW MAZDA CX-5

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ XE ƯU ĐÃI
NEW MAZDA CX-5 2.0L DELUXE 839.000.000 80.000.000
NEW MAZDA CX-5 2.0L LUXURY 879.000.000 80.000.000
NEW MAZDA CX-30 2.0L LUXURY 919.000.000 100.000.000
NEW MAZDA CX-30 2.0L LUXURY 1.059.000.000 100.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.


NEW MAZDA CX-8

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ XE ƯU ĐÃI
NEW MAZDA CX-8 2.5L LUXURY 1.079.000.000 80.000.000
NEW MAZDA CX-8 2.5L PREMIUM 1.169.000.000 80.000.000
NEW MAZDA CX-8 2.5L PREMIUM AWD 1.259.000.000 90.000.000
NEW MAZDA CX-8 2.5L PREMIUM AWD 6S 1.269.000.000 90.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. 


NEW MAZDA 6

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

 

MẪU XE GIÁ XE ƯU ĐÃI
NEW MAZDA 6 2.0L LUXURY 1.079.000.000 80.000.000
NEW MAZDA 6 2.0L PREMIUM 1.169.000.000 80.000.000
NEW MAZDA 6 2.0L PREMIUM (GTCCC) 1.259.000.000 90.000.000
NEW MAZDA 6 2.5L PREMIUM (GTCCC) 1.269.000.000 90.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. 


NEW MAZDA BT-50

ƯU ĐÃI PHỤ KIỆN KÈM THEO

MẪU XE GIÁ XE ƯU ĐÃI
NEW MAZDA BT-50 1.9L MT 4X2 654.000.000 50.000.000
NEW MAZDA BT-50 1.9L AT 4X2 704.000.000 50.000.000
NEW MAZDA BT-50 1.9L LUXURY 4X2 789.000.000 50.000.000
NEW MAZDA BT-50 1.9L PREMIUM 4X4 849.000.000 50.000.000

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. 

https://zalo.me/0332355252